ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม กฟผ.

*ข้อมูลจุดความร้อน จาก FIRE INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (FIRMS): NASA
*ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - กรมอุตุนิยมวิทยา